Ieteicams, 2020

Redaktora Izvēle

Definīcija Azienda

Kas ir Azienda:

Azienda ir itāļu izcelsmes vārds, kas nozīmē uzņēmumu . Šis termins tiek izmantots, analizējot Grāmatvedības vēsturi un nosakot tā galveno mērķi ir uzņēmuma pašu kapitāls.

Grāmatvedībā aktīvus, tiesības un pienākumus, kas veido uzņēmumus (aziendas), definē kā aktīvus.

Aziendas ir administratīvās saimnieciskās vienības. Saskaņā ar katra mērķa mērķi var iedalīt trīs veidos:

- Aziendas ekonomiskajos nolūkos: tās ir tās, kuru mērķis ir gūt peļņu, ja tiek iekļautas visas rūpniecības, tirdzniecības, lauksaimniecības vai pakalpojumu sabiedrības.

- Aziendas sociālekonomiskiem mērķiem: tie, kas gūst labumu tās dalībniekiem ar iegūtajiem rezultātiem, piemēram, pensiju sabiedrības un citi pabalstu institūti.

- Aziendas sociāliem mērķiem: tās ir tādas, kas nav peļņas nolūkā, piemēram, labdarības asociācijas.

Var teikt, ka azienda ir uzņēmums kopumā, kas ietver aktīvus un personu, kas ir atbildīga par šī pašu kapitāla pārvaldīšanu.

Populārākas Kategorijas

Top