Ieteicams, 2020

Redaktora Izvēle

Definīcija UNDP

Kas ir UNDP:

ANO Attīstības programma ir ANO globālā attīstības tīkla akronīms, kura mērķis ir attīstīties dažādās jomās, izmantojot dažādus projektus.

UNDP sniedz tehnisku atbalstu saviem partneriem, izmantojot dažādas metodes, sniedzot zināšanas un konsultācijas plašā starptautiskā tehniskās sadarbības tīklā.

ANO Attīstības programma tiecas veicināt cilvēku attīstību, cīnīties pret nabadzību un noteikt svarīgākās valsts attīstības jomas. Viens no galvenajiem ANO Attīstības programmas galvenajiem uzdevumiem Brazīlijā ir spēt dinamiski attīstīt dinamiskus pakalpojumus, saskaņojot tos ar valsts vajadzībām.

Visa attīstība no projektiem tiek veikta kopā ar valdību, finanšu iestādēm, privāto sektoru un pilsonisko sabiedrību.

UNDP un HDI

ANO Attīstības programma ir saistīta ar HDI, jo tā mērķis ir labāk izmainīties un savienot valstis ar zināšanām, pieredzi un resursiem, lai cilvēki varētu veidot labāku dzīvi. ANO Attīstības programma tiek īstenota 177 valstīs, sadarbojoties ar attīstības valstīm, lai tās varētu risināt globālas un nacionālas problēmas.

Populārākas Posts, 2020

Populārākas Kategorijas

Top