Ieteicams, 2020

Redaktora Izvēle

Definīcija Lato

Kas ir Lato:

Lato ir īpašības vārds ar izcelsmi latīņu valodā, kas nozīmē plašu, plašu, plašu, plašu .

Šis vārds kalpo, lai kvalificētu kaut ko, kas attiecas uz fizisko, laika vai intelektuālo valsti. Ex: Viņam ir daudz zināšanu par Otrā pasaules kara.

Lato sensu e stricto sensu

Lato sensu un stricto sensu ir attiecīgi latīņu izteiksmes, kas nozīmē "plašā nozīmē" un "stingru jēgu".

Konkrētas koncepcijas plašā nozīmē vai plašā nozīmē ir plašāks priekšstats par šo jēdzienu, bet stingrā jēga attiecas uz konkrētāku šīs koncepcijas definīciju. Piemēram, plašā nozīmē kultūra ir vairāku cilvēka aspektu izpausme. Stingrā nozīmē tas var nozīmēt konkrētas personas intelektuālo spēju.

Turklāt šos divus izteicienus var izmantot, lai aprakstītu pēcdiploma studentus, un lato sensu veido specializācijas programmas (MBA kursos) un stricto sensu, kas sastāv no maģistra un doktora studiju programmām personām ar diplomu vienā protams.

Populārākas Posts, 2020

Populārākas Kategorijas

Top