Ieteicams, 2020

Redaktora Izvēle

Definīcija Kriminālistikas psiholoģija

Kas ir tiesu psiholoģija:

Kriminālistikas psiholoģija ir psiholoģijas joma, kas juridiskajām zināšanām tiek pielietota tiesu sistēmā un policijā, lai palīdzētu atrisināt lietas.

Kriminālistikas psiholoģija izmanto psiholoģijas zināšanas un paņēmienus, lai izsekotu procesā iesaistīto pušu profilus vai izmeklēšanu, lai pārbaudītu viņu motivāciju, nodomus vai jebkuru citu elementu, kas palīdz lietā.

Tā kā tas ir psiholoģijas apakšnodaļa, profesionālim ir jābūt augstākajai izglītībai un turpmākai specializācijai, jo tiesu psiholoģijā ir savas organizācijas, apmācība un pētniecība.

Jāatzīmē, ka, tāpat kā visas ar likumu saistītās profesijas, tās atribūti, prasības un raksturlielumi var atšķirties atkarībā no katras valsts tiesību sistēmas. Piemēram, Brazīlijā psihologiem joprojām nav raksturīga ekskluzīva attieksme pret šo teritoriju, bet gan, ja nepieciešams, sniegt šāda veida pakalpojumus.

Tiesu psiholoģiju var saukt arī par juridisko psiholoģiju, lai gan daži autori to uzskata par visaptverošākiem.

Tiesu psiholoģijas nozīme

Kriminālistikas psiholoģija attīstās, uzlabojot psiholoģijas instrumentus un metodes. Šīs evolūcijas svarīgākie rezultāti ir:

  • efektīvāki pieteikumi tiesu iestādēs un policijas izmeklēšanā;
  • iesaistīto pušu humanizācija;
  • ārstēšana un tiesas nolēmumi arvien vairāk tiek pielāgoti atkarībā no lietas un līdz ar to taisnīgāki .

Gadījumos, kad tas ir lietderīgi, kriminālistikas psiholoģija darbojas kā tiesu palīgs, tāpēc tiesu psihologi darbojas pilnīgi objektīvi un viņu viedokļiem vienmēr jābūt objektīviem, tas ir, tie var dot labumu abām pusēm.

Piemēri kriminālistikas psiholoģijas lietojumiem

Turpmāk minētie piemēri nav vienīgie gadījumi, kuros tiek pielietota tiesu psiholoģija. Neatkarīgi no lietas priekšmeta (apspriežamās tiesības), pusēm ir tiesības pieprasīt psihologa tehnisko atzinumu.

Turklāt tiesnesim ir pilnīga brīvība iecelt psihologu, kas rīkosies lietā, kad tā uzskata, ka tas ir svarīgs. Tomēr visbiežāk lietojamie kriminālistikas psiholoģijas gadījumi ir saistīti ar:

atbildētāju garīgo stāvokli kriminālprocesā

Gadījumos, kad tiek apgalvots atbildētāja ārprāts, ir jānovērtē viņa atbildība (spēja būt atbildīgai). Šim nolūkam tiesu psiholoģija analizē atbildētāja psiholoģisko profilu, lai noskaidrotu, cik lielā mērā viņš saskata savas darbības. Šādos gadījumos tehniskais ziņojums ir izšķirošs, lai definētu teikumu.

uz rīcībnespējīgo

Tiesu strīdos, lai izlemtu par rīcībnespējīgās personas aizbildnību, tiesu psihologs izvērtē visu iesaistīto pušu psiholoģisko profilu, lai sniegtu atzinumu par to, kam būtu jārūpējas par indivīdu.

uz vardarbības risku

Gadījumos, kad tiek apgalvots vardarbības risks (bieži vien vietējais), tiesu psihologs izvērtē potenciālo cietušo, potenciālo agresoru un iespējamos lieciniekus, lai sagatavotu balvu, kas palīdz tiesnesim lēmumā.

starpniecību

Gadījumos, kad ir vienošanās iespējas, tiesu psihologs var palīdzēt pusēm atrast kopīgas intereses un izbeigt strīdu.

Populārākas Kategorijas

Top